Det får du for din vandregning

Har du nogensinde tænkt over, at du sørger for, vores vand er noget af det reneste i verden, hver eneste gang du betaler din vandregning?

Vi er ”heldige”. Vi har noget af det reneste drikkevand i verden. Men det er altså ikke held det hele! Når du betaler din vandregning, går pengene nemlig til en masse forskellige områder, som tilsammen forsyner os med rent vand og behandler vores spildevand rigtigt. For eksempel investerer vi mange penge i vores rensningsanlæg, kloakker, grundvandsbeskyttelse og i vores vandforsyning. Det er altså reelt set dig og mig, der bidrager til, at vi opretholder den høje vandkvalitet og bæredygtige vandcyklus.

Helt basalt betaler du for det vand, du bruger, og for at få det renset bagefter. Derudover betaler du nogle afgifter og så selvfølgelig moms. Afgifterne er med til at finansiere, at vi kan beskytte vores grundvand, vedligeholde vores vandledninger og kloaksystem, samt at vores rensningsanlæg fungerer optimalt, så vi ikke udleder forurenet vand.

fmm_vandregning-final-full

 

2 kommentarer

Leave a Reply

%d bloggers like this: