Undgå Legionella i badevandet

Undgå de farlige bakterier i badevandet

Legionellabakterien er livsfarlig. Desværre ligger Danmark i toppen af statistikken over lande med legionella-tilfælde, og ingen ved rigtig hvorfor. Det gode er, at det er let at minimere risikoen for at blive syg, når man snupper et bad.

Vi har tidligere skrevet om risikoen for at få en farlig og potentielt dødelig lungebetændelse forårsaget af legionellabakterien. Den farlige bakterie lever i den biofilm, der naturligt dannes i vandbeholdere, -rør og -haner, hvis vandet, der passerer ved dagligt brug, ikke er varmt nok. Legionellabakterien spreder sig i vanddampen, som indåndes når man for eksempel tager et brusebad.

Nu er der desværre grund til at tage fat i temaet igen. For en ny statistik viser, at antallet af danskere, der rammes af legionella er alarmerende højt og i en foruroligende stigning.

fmm_sadan-kommer-vi-legionella-til-livs-_375886816-2500
Hvordan kommer man de farlige legionellabakterier til livs? Læs mere her:

Danmark har rekord i legionella

I de første ni måneder af 2017 er 136 danskere blevet smittet med sygdommen. Til sammenligning var tallet i 2010 på kun 98. Det er en voldsom stigning.

I Danmark er der dobbelt så mange tilfælde af legionærsyge per indbygger som i Sverige, og tallet er tre gange så stort som i Tyskland og fem gange så stort som i Storbritannien.

Statens Serum Institut, der har overvåget sygdomsindberetningerne, kan ikke se en forklaring på, hvorfor vi i Danmark er så hårdt ramt.  Men det er ikke for sjov, at myndighederne er bekymrede for stigningen i antallet af sygdomstilfælde. For mere end hver tiende, der får sygdommen, dør af den. Og risikoen er særligt høj, hvis man i forvejen er svækket af sygdom, er ældre eller på anden måde er modtagelig for sygdomme.

Sidst, vi skrev om legionella her på bloggen, var det min kollega Claus Dennis, der omtalte et projekt, vi har udviklet i samarbejde med et hospital i hovedstadsregionen. Hospitalet sporede høje niveauer af legionella i deres vand, og vi har i FM Mattsson Mora Group udviklet et system, der ved enten manuel aktivering eller fjernbetjening sørger for at skylle rørene igennem med jævne mellemrum. På den måde bliver eventuelle bakterier nemt og effektivt spulet ud af systemerne, og risikoen for legionella reduceres kraftigt.

For hospitaler er det især vigtigt at undgå, at den lille, men farlige bakterie har voksesteder. Statistikken viser, at der er omkring 30% risiko for at dø af en legionella-infektion, hvis man får den, når man er indlagt på et hospital. Det er dobbelt så højt, som gennemsnitstallet på 10-15%.

Uanset hvad årsagen til de mange tilfælde af legionella er, så er løsningen ret enkel: Sørg for at brugsvandet i din bolig er over 50 grader varmt. Og husk at lade det varme vand løbe lidt, før du bader, så eventuelle bakterier i rørene bliver skyllet ud.

Det kan selvfølgelig være fristende at holde temperaturen i varmtvandsbeholderen nede af økonomiske hensyn. Men lige her er det et dumt sted at spare på energien.

fmm_sadan-kommer-vi-legionella-til-livs-_375886816-2500
Læs her, hvordan man kan undgå legionella i rørene på eksempelvis sygehuse, plejehjem, plejeboliger og alle de andre steder, hvor det er særligt alvorligt, hvis nogen bliver ramt af legionella.

5 kommentarer

Leave a Reply

%d bloggers like this: