Tør sommer truer ikke vores drikkevand

Vi har haft en af de tørreste somre herhjemme i årtier. Men hvad har det af betydning for vores grundvand. Og kvaliteten af det?

For nylig da det regnede udenfor, kom jeg til at tænke på den manglende nedbør, som vores varme sommer har budt på. Det har jo været så varmt herhjemme, at der flere steder var vandingsforbud, og folk skulle spare på vandet. Men har den tørre sommer haft en betydning for kvaliteten af vores drikkevand?

Generelt er grundvandet i Danmark af meget høj kvalitet sammenlignet med andre lande, men det kan dog variere fra forskellige steder i Danmark. Derfor bliver vandets smag, lugt, farve og temperatur løbende kontrolleret. 

Men tilbage til den varme sommers effekt på grundvandet. Ifølge Bolius er der ingen grund til bekymring, da vi generelt har meget nedbør i Danmark, som har fyldt vores grundvandsmagasiner. Det kræver altså en masse år uden regn, før vi kan stå med decideret vandmangel, og derfor løber vi ikke tør for vand lige foreløbig.

Ifølge Vandetsvej.dk, der drives af Danske Vandværker og store forsyningsselskaber, skal man dog alligevel være opmærksom på varmens effekt på vandets kvalitet. Når jorden omkring ledningsnettet bliver varmere, betyder det nemlig, at der kan være en øget risiko for bakterievækst i grundvandet. I dag må temperaturen for det vand som kommer ud af vandhanen ikke overstige 12 grader, men det kan en varm sommer ændre på, og derfor kan det være nødvendigt at isolere vandledningerne yderligere.

Hvordan opstår vores grundvand

Grundvandet herhjemme bliver dannet af regnvand. Og jo mere regn der kommer, jo mere grundvand dannes. Det er dog meget normalt, at der ikke dannes så meget grundvand i sommerhalvåret, da mængden af nedbør er mindre end i vinterhalvåret.

Når regnen falder ned til jordoverfladen, siver det ned i jorden. Når vandet ikke kan komme længere ned i jorden, vil det fylde nogle hulrum ud. I dem opstår en slags vandspejl i jorden, og det vandspejl kalder vi for grundvandsspejlet.

Tyngdekraften vil få grundvandet til også at bevæge sig ud til siderne. Det skaber nogle grundvandsstrømme, så grundvandet hele tiden bevæger sig. Grundvandet vil komme ud i bunden af vandløb, kilder og søer og være med til at sikre vand disse steder.

Hvordan sikres kvaliteten

Men tilbage til kvaliteten af vores grundvand, som jo også er det vand, der kommer ud af vandhanerne. Ifølge Bolius kontrolleres grundvandet nøje for at sikre, at vandkvaliteten lever op til de fastsatte krav. Det gøres der blandt andet, fordi grundvandets indhold og kvalitet varierer fra sted til sted.

Miljøstyrelsen fastsætter vejledende kvalitetskriterier for drikkevandsområdet i Danmark, men det er Naturstyrelsen, som har det overordnede ansvar for drikkevandet. Det er også Naturstyrelsen der, på baggrund af de kvalitetskriterier, fastsætter lovkravene til drikkevandskvaliteten.

Nogle af de kvaliteter som grundvandet bliver testet på er blandt andet: Temperatur, lugt, farve, smag, indholdet af kalk og indholdet af bakterier. Det er vigtigt at disse ting er i orden, når vi fylder vores glas med vand fra hanen.

Men selvom sommeren i 2018 har været varm, er der altså ingen grund til at bekymre sig, om hvorvidt vi stadig kan drikke vandet fra vandhanen. Vores grundvand har det nemlig fint, og kan klare sig længe uden regnvand.

Leave a Reply

%d bloggers like this: