Fra regnvand til drikkevand: Sådan kommer vandet til din vandhane

Vidste du, at sand og jord er med til at rense dit drikkevand? Find ud af alt om vandets rejse, fra det er små regndråber, til det strømmer ned i din drikkedunk, lige her.

Danmark er et meget regnfuldt land, og selvom mange danskere brokker sig over de våde dråber, har de faktisk et godt formål.

Regnvandet er nemlig det, der senere strømmer ud af vores vandhaner, når vi slukker tørsten. Inden regnvandet når så langt, bliver det renset og filtreret på dets vej gennem jordlag ned til grundvandsmagasinerne.

Iltning og filtrering skal der til
Herfra bliver vandet gennem forskellige boringer i undergrunden pumpet op til et af Danmarks omkring 2600 større vandværker eller en af de cirka 50.000 ikke-almene vandforsyninger.

Op til 20 forskellige boringer bidrager med vand til ét vandværk – jo flere hjem, vandværket betjener, jo flere boringer skal der til. De ikke-almene vandforsyninger giver vand til mindre end 10 husstande, så de bliver eksempelvis brugt på landet.

På vandværket sker endnu en rensning af vandet, før det kan bruges som drikkevand. Her kommer det nemlig gennem en iltnings- og filtreringsproces for at fjerne forskellige mineraler og gasser, som vandet kan have optaget på sin færd ned til grundvandsmagasinerne.

Mineraler og gasser fjernes
Gennem iltning bliver gasser som metan og svovlbrinte fjernet, mens ilten også får jern og mangan til at samle sig i partikler, der nemt kan fjernes i vandværkets filter. Dette filter består af et tykt lag sand, og når vandet løber gennem dette, bliver jern og mangan siddende på sandkornene og fjernes dermed fra vandet.

Efter denne proces er vandet klar til at fortsætte sin færd og blive sendt ud til forbrugerne gennem vandrør.

Rørene, der transporterer vandet fra vandværkerne ud til hjemmene, befinder sig mindst 90 cm under jordens overflade, da man skal så langt ned for at undgå eventuel frost.

Disse rør leder vandet ud til de danske hjem og vores vandhaner.

Kilder:
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/saadan-fremstilles-drikkevand/ https://vandetsvej.dk/smaa-og-store-vandvaerker
https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/drikkevand/hvem-leverer-drikkevandet/

Det smager vand af

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: